Offe­nes Tref­fen der Grü­nen Jugend Forchheim

  • Ver­an­stal­tung: Offe­nes Tref­fen der Grü­nen Jugend Forch­heim zum The­ma Müllvermeidung
  • Ort: Grü­nes Büro, Para­de­platz 19, 91301 Forchheim
  • Datum: 25. Novem­ber 2018, 18:00 Uhr

Wir laden dich herz­lich zu unse­rem Offe­nen Tref­fen der Grü­nen Jugend Forch­heim am 25. Novem­ber 2018 um 18:00 Uhr im Grü­nen Büro, Para­de­platz 19, 91301 Forch­heim zum The­ma Müll­ver­mei­dung ein. Wir Freu­en uns auf dich!